Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Znamy wysokość czynszów w programie M+

Wiadomo ile będą wynosiły średnie czynsze w programie Mieszkanie Plus. Przykładowo – w woj. małopolskim dla mieszkania o wielkości 50 m2 będzie to 1,9 tys. zł. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie skierowano już do konsultacji.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości projekt określa maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji dojścia do własności, maksymalną wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania przy założeniu 30-letniego terminu spłat oraz maksymalną cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej. W przypadku mieszkania o powierzchni ok. 50 m2 w województwie małopolskim czynsz wyniesie 1900 zł (38 zł za 1 m2).

Co będzie brane pod uwagę przy uwzględnianiu ceny? Cena 1 m2 nieruchomości budowlanej, koszty budowy, wartość powierzchni odtworzeniowej mieszkania, średnie miesięczne wynagrodzenie, koszty administracji i dochód operatora mieszkaniowego. W zależności od lokalizacji wartości te będą się różnić.

Koszt budowy 1 m2 został w projekcie określony na 2,5 tys. zł, a dla miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa 3 tys. zł. Przyjęto jednak, że koszt budowy będzie powiększony o 20 proc. w związku z kosztami infrastruktury technicznej, zieleni i przestrzeni wspólnych.