Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa przyjęła w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów. Ma on w przyszłości pozwolić spółdzielniom uczestniczyć w programie „Mieszkanie Plus”.
Projekt ustawy „eliminuje bariery w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Przy podejmowaniu nowych inwestycji spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie którego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu” – powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Szymon Huptyś. To dzięki temu spółdzielnie będą mogły wziąć udział w programie Mieszkanie Plus. Co więcej, projekt umożliwi wykup tzw dawnych lokali zakładowych, a „najemcy mieszkań przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli nabyć na własność takie lokale po spłaceniu nakładów koniecznych i użytecznych poniesionych przez spółdzielnie”.
W projekcie przewidziane jest przyznanie członkostwa w spółdzielni tylko dla osób związanych ze spółdzielnią prawnie czyli posiadających prawo do lokalu lub ekspektatywę tego prawa. Oprócz tego, projekt ma wprowadzić „zasady waloryzacji wkładu mieszkaniowego w sytuacji, gdy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest możliwe przeprowadzenie przetargu na jego zbycie” oraz „zasady rozliczania zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego przez spółdzielnię z właścicielami lokali wchodzącymi w skład nieruchomości, na której powstała wspólnota mieszkaniowa”.
Huptyś tłumaczył, że nowela, ma zapewnić członkom spółdzielni możliwość uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia przez pełnomocnika. Rozwiązanie to umożliwi właścicielom lokali usprawnianie działalności spółdzielni, jeden pełnomocnik będzie mógł reprezentować jednego członka, a sposób liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia zmieni się – uchwała Walnego Zgromadzenia będzie podjęta, gdy opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie ogólna liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą.