Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Nie zapłacisz podatku od nieruchomości za innych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, według której ograniczona zostanie zasada solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

W reakcji na petycję skierowaną do Sejmu przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z Rzeszowa z inicjatywy Komisji ds Petycji znowelizowano ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku leśnym. Do tej pory współwłaściciel nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa, musiał w praktyce zapłacić kwotę podatku liczoną od całej nieruchomości, więc również za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku. Przepisy ustawy z 1984 r. o podatku rolnym i ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach rolnych zostały w noweli zmienione tak, by ograniczyć tę zasadę solidarnej odpowiedzialności.

Pomimo tego, że teoretycznie zarówno orzecznictwo sądowe, jak i Ministerstwo Finansów uważają, że kwota od podatku powinna być naliczana przez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości, a następnie przez odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych w podatku, to w praktyce wyglądało to inaczej. Np. niekiedy kwoty obciążały obywateli w przypadku gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa jako współwłaściciel wspólnie z gminą, musiała zapłacić podatek od nieruchomości – płacili go wtedy tak naprawdę mieszkańcy w czynszu.