Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Kiedy wykaz gruntów Krajowego Zasobu Nieruchomości?

W połowie listopada można spodziewać się pierwszej listy terenów, na których powstawać będą mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus – podaje Polska Agencja Prasowa według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów będą mieć 60 dni od wejścia w życie ustawy (11 września 2017 r.) na sporządzenie pierwszych wykazów i przekazanie ich do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa. Rzecznik ministerstwa, Szymon Huptyś mówi „KZN otrzyma część wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na obszarach miejskich, najwcześniej 10 listopada 2017 r.”. Rzecznik informował, że w przekazywaniu nieruchomości do KZN nie ma automatyzmu. Będą one wybierane z wykazów, a następnie przekazywane poprzez protokół zdawczo-odbiorczy.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa ma zostać przygotowany do 180 dni „w przypadku nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, których przeznaczenie określone w dokumentach planistycznych umożliwia ich zagospodarowanie pod budownictwo mieszkaniowe” – mówił rzecznik.

10 grudnia to najwcześniejszy termin przekazania do KZN wykazów nieruchomości na obszarach wiejskich, sporządzonych przez starostów lub prezydentów na prawach powiatu. Gdyby dane były niezgodne z ustawą lub niekompletne, zostanie wskazany termin i zakres uzupełnienia wykazu, a te, co do których nie będzie żadnych uwag, będą przekazane ponownie do podmiotów opracowujących aby niezwłocznie podać je do KZN. „Dopiero po zakończeniu procesu opracowywania i weryfikacji możliwe będzie określenie przez KZN, czy wystąpi do odpowiedniego organu o przekazanie do zasobu KZN konkretnej nieruchomości.