Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Więcej możliwości w programie Mieszkanie Plus

Gotowe MdM

100 milionów euro wniesie do Funduszu Marguerite II. Fundusz inwestował będzie w projekty infrastrukturalne, wzrost efektywności energetycznej ale prawdopodobnie także w budowę tanich mieszkań socjalnych.

Fundusz Marguerite II został stworzony przez narodowe instytucje finansowe z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Jest kontynuacją stworzonego z tymi samymi partnerami funduszu Marguerite z tą różnicą, że z ramienia Polski bank PKO BP zostanie zastąpiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy fundusz skupiał się głównie na inwestycjach w infrastrukturę oraz energooszczędność w tym w farmy wiatrowe. Zrealizowane dzięki funduszowi inwestycje osiągnęły wartość około 2 miliardów euro. Teraz zakres działania nowego funduszu zostanie prawdopodobnie rozszerzony o budownictwo mieszkaniowe, co może być szansą na znaczne przyspieszenie realizacji programu Mieszkanie Plus.