Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Uchwalono Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości uchwalona. Będzie on gromadził grunty i nieruchomości Skarbu Państwa dla programu Mieszkanie Plus.

Zarządzanie i gromadzenie nieruchomości przez KZN jako bank ziemi, ma zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Jak tłumaczył w Sejmie Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, „KZN będzie w trybie przetargów przkeazywał w użytkowanie wieczyste nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego pod określonymi warunkami. Jednak każdorazowo Krajowy Zasób Nieruchomości będzie musiał uzyskać od ministra właściwego ds. budownictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu”.

Część mieszkań deweloper będzie mógł przeznaczyć na cele komercyjne. „Zakładamy, że 50 proc. powierzchni, poza częściami wspólnymi, będzie przeznaczona na wynajem z dojściem do własności z ochroną lokatora, natomiast pozostałe 50 proc. będzie wykorzystane przez budującego na cele komercyjne”. Według ministra podmiot nie biorący udziału w przetargu, nie będzie musiał wykładać środków finansowych na zakup nieruchomości, ale będzie wpłacał ok. 20-30 proc. wartości nieruchomości, która została wcześniej wyceniona, natomiast spłata pozostałych części będzie możliwa w ratach.

KZN ma też zadbać o interesy lokatorów. Operator mieszkaniowy będzie miał obowiązek ochrony czynszu, a następnie zobowiązań związnych z dojściem do własności, czyli przeniesieniem własności na wynajmującego. Adamczyk uzasadnia: „Daje to gwarancję, że z Krajowego Zasobu Nieruchomości nie zostaną wyprowadzone te nieruchomości w sposób niekontrolowany”. Osoby wynajmujące lokale będą też miały zapewnioną ochronę przed wcześniejszą, niż określono w ustawie, sprzedażą mieszkań. Czynsze mają co roku być określane w „modyfikowanym rozporządzeniu Rady Ministrów”.