Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Stwórzmy razem dobre miasto

miasto razem

Przedstawiciele władz miasta, aktywistów miejskich, deweloperów i architektów spotkali się, by dyskutować o urbanistyce Krakowa.

Władze miasta przygotowują założenia do nowego studium zagospodarowania przestrzennego. To najlepszy moment, aby rozpocząć dyskusję nad tym jak zredefiniować urbanistykę miasta. W nowym studium zapewne znajdą się zarówno nowe obszary zieleni, jak i nowe miejsca do zabudowy.

W debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, zwrócono uwagę na fakt, że konieczne jest jak najszybsze ograniczenie ogradzania osiedli oraz znalezienie rozwiązań pozwalających na zadbanie o tereny zielone. Marek Bolek, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, podkreślił, że dla deweloperów idealna sytuacja to taka, kiedy teren przeznaczony pod zabudowę posiada jasno określony plan, w którym wiadomo jak powinna wyglądać zabudowa i jaka będzie ilość terenów zielonych.

Aktywiście miejscy podkreślali rolę mieszkańców w poprawianiu urbanistyki miasta. Trudno się nie zgodzić z tym, że to właśnie mieszkańcy najlepiej znają swoje otoczenie i potrzeby. Wszyscy uczestnicy zgodnie skrytykowali inwestorów i architektów próbujących maksymalizować zabudowę kosztem jakości życia mieszkańców. Na razie na takie działania nie ma antidotum, bowiem pozwalają na to ustawy regulowane przez tzw. wuzetki, czyli Warunki Zagospodarowania i Zabudowy Terenu. W trakcie procedowania są nowe przepisy, które mają te działania ograniczyć.

Stwórzmy razem dobre miasto

Stwórzmy razem dobre miasto

Dziś „wuzetka” wydawana jest bezterminowo, co w praktyce oznacza, że źle opracowana koncepcja architektoniczna jest ważna nawet kilkadziesiąt lat. Tymczasem standardowe pozwolenie na budowę ma trzy lata ważności. Uczestnicy skrytykowali także architektów i małych inwestorów, którzy wykorzystując przepisy zamieniali domy jednorodzinne w mało estetyczne bloki mieszkalne. Na szczęście wprowadzone ostatnio przepisy uniemożliwiają już tworzenie „architektonicznych koszmarków”.

Zebrani ustalili, że następne spotkania będą bardziej szczegółowe. Przygotowywana jest debata na temat układów komunikacyjnych, terenów zielonych i korytarzy przewietrzania miasta. Debata „Stwórzmy razem dobre miasto” jest ewenementem na mapie Polski, bowiem uczestniczą w niej przedstawiciele władz miasta, samorządu, aktywistów miejskich, architektów oraz deweloperów.

Patronat nad wydarzeniem objął Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Małopolski Przegląd Nieruchomości, portal Krakowska Giełda Mieszkań www.kgm.pl oraz portal Gotowe do odbioru www.gotowedoodbioru.pl.