Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Specustawa przyspieszy budownictwo

specustawa

Rząd przygotowuje ustawę, która pozwoli deweloperom na ominięcie wielu ograniczeń proceduralnych. Warunkiem skorzystania z niej będzie jednak utrzymanie wysokich standardów urbanistycznych.

Specustawa ma znacznie przyspieszyć proces pozyskiwania pozwoleń na budowę na terenach nieobjętych planem. Dzisiaj w większości polskich miast takie tereny stanowią ponad połowę obszaru miasta. W szczególności dotyczyć to będzie terenów poprzemysłowych. Jest jednak jeden warunek: osiedle musi spełniać wysokie standardy urbanistyczne. Nie chodzi tu tylko o drogi i tereny zielone oraz harmonijną zabudowę, ale także o budynki użyteczności publicznej.

Dziś wielu deweloperów nie martwi się tym, czy w pobliżu budowanych przez nich mieszkań znajdują się placówki edukacyjne, przychodnie zdrowia czy miejsca rekreacji. W większości dużych miast można podać przykłady ogromnych, nowo powstałych osiedli, na których nie ma ani jednego żłobka czy przedszkola, nie wspominając o szkole, świetlicy czy parku – komentuje dla Polskiej Agencji Prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń.

Dlatego ministerstwo zamierza opisać w ustawie obowiązki jakie zostaną nałożone na deweloperów.

Inwestorzy będą musieli wykazać, że istniejące szkoły czy przedszkola są w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci. Jeśli w pobliżu planowanego osiedla takich placówek nie ma, deweloperzy będą mogli – w porozumieniu z samorządem – sfinansować ich budowę. To im się opłaci, bo dzięki specustawie nawet pięciokrotnie skrócą okres przygotowania inwestycji. Skorzystają więc wszyscy.– twierdzi Artur Soboń.

Założenia ustawy mają uwolnić pod zabudowę głównie tereny poprzemysłowe w miastach. Dzisiaj często w centrach miast znajdują się zdegradowane tereny pofabryczne lub jednostki organizacyjne należące do skarbu Państwa. Ustawa pomogłaby też znacznie w przyspieszeniu programu Mieszkanie Plus. Na terenach należących do Skarbu Państwa, na których dzisiaj znajduje się zaplecze dla kolei, tereny wojskowe, zakłady remontowe i inne obiekty przemysłowe, będą mogły powstać w szybkim tempie osiedla mieszkaniowe. Co istotne, ustawa nie wyłącza kompetencji gmin. bowiem każdorazowo zgodę na inwestycję nadal wydawać będzie organ samorządowy.