Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Rozstrzygnięto konkurs na ponad 1000 mieszkań

Na krakowskich Klinach powstanie modelowe osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus.

Zwycięski projekt architektoniczny uwzględnia między innymi żłobek, przedszkole, dom kultury i bibliotekę. Zaprojektowano także liczne przestrzenie rekreacyjno sportowe, a jedną czwartą całego obszaru zajmą publicznie dostępne tereny zielone.

Inwestycja na krakowskich Klinach jest realizowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, reprezentanci krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz niezależni eksperci. Prace w konkursie zgłosiło 29 zespołów projektowych, z których pięć zostało dopuszczonych do drugiego etapu. Zwyciężyła koncepcja pracowni pod przewodnictwem architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego.

Naszym celem było wypracowanie projektu zrównoważonej, przyjaznej ludziom i środowisku naturalnemu przestrzeni. Chcemy, by osiedle, którego rozpoczęcie budowy planujemy już w przyszłym roku, wzmacniało tworzenie lokalnych tożsamości i szanowało zastany krajobraz przyrodniczy – powiedział Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. – Cieszę się, że zwycięski projekt pozwala na rozwój wielowątkowej infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej – tak niezbędnej dla przyszłych i obecnych mieszkańców Klinów. Liczę, że w toku konsultacji społecznych będziemy mogli udoskonalić zaprezentowany projekt i w jeszcze większym stopniu dostosowywać go do lokalnych oczekiwań.

W nagrodzonej koncepcji zaproponowano zróżnicowany układ dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych, przewidując jednocześnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej osiedla – 64,4%. Przyjęta została gradacja wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od budynków 3-kondygnacyjnych, po budynki 4-, 5-, 6- oraz lokalnie 8-kondygnacyjne. W parterach przewidziano liczne lokale usługowe (m.in. handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze i zdrowotne), a także społeczno-edukacyjne (przedszkola, żłobki, punkty lokalnej aktywności). Projekt został pomyślany jako przestrzeń wielopokoleniowa, dostosowująca się do struktury wiekowej lokalnych społeczności.