Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Plany do zmiany

WZIZT

Krytykowane przez wielu inwestorów i organizacje pozarządowe, zasady wydawania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZIZT) w najbliższym czasie zostaną zmienione.

WZIZT wydaje się w miejscach, gdzie nie ma obowiązujących planów miejscowych. Zdaniem części ekspertów wpływają one negatywnie na ład przestrzenny i zawierają wiele nieścisłości. Jedną z anomalii jest możliwość wystąpienia wydania takich warunków przez dowolną osobę, nawet bez wiedzy i zgody właściciela działki. Zgodnie z założeniami opracowywanych właśnie zmian, ma się to zmienić i tylko właściciel lub użytkownik wieczysty będzie mógł występować o WZIZT.

Co więcej, warunki nie zostaną wydane, jeśli teren nie będzie uzbrojony w media. Z 9 do 18 miesięcy ma się wydłużyć okres, na który mogą zostać zawieszone wydane warunki, jeśli w tym czasie procedowany jest plan miejscowy. Idealną sytuacją dla inwestorów i urbanistów jest obszar w całości pokryty planami miejscowymi, bo tylko wtedy dokładnie wiadomo jaka na tym terenie powstanie zabudowa. Jednak w praktyce, w większości polskich miast, planami objęte jest nie więcej niż połowa powierzchni miasta. Nowe przepisy mogą więc utrudnić inwestowanie na terenach bez planów. Problem rozwiązać ma powstanie Obszarów Zorganizowanego Inwestowania. Zgodnie z założeniami na tych obszarach będą obowiązywać uproszczone formalności budowlane. Zdaniem rządu stworzenie takich terenów przyczyni się do powstawania w miastach obszarów o uporządkowanej urbanistyce i wspomoże to proces budowania mieszkań.