Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Perła Krakowa – wyniki już dziś!

Już dziś rozdanie nagród w konkursie „Perła Krakowa – Miasto dla obywateli” zorganizowanym przez Krakowską Grupę Multimedialną KGM.

Dzisiaj o godz. 16:00 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK podczas uroczystej gali kapituła konkursowa złożona z dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu przyzna nagrody dla krakowskich inwestycji najbardziej zorientowanych na dobro mieszkańców.

Rozdanie nagród poprzedzi panel dyskusyjny, w którym udział weźmie Prezydent Miasta Krakowa – Elżbieta Koterba i Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań – Marek Bolek oraz kapituła konkursu. Temat panelu brzmi „Miasto dla obywateli – urbanistyczna przyszłość Krakowa” i obejmie trzy tematy:
– Kwartały miejskie. Czy da się stworzyć dzielnice marzeń z własną infrastrukturą, z przedszkolami, szkołami i lokalnymi placami?
– Komunikacja. Metro czy szybki tramwaj, a może kompilacja różnych rozwiązań wraz z podmiejską koleją?
– Tereny zielone. Jak zadbać o zieleń miejską?