Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Nowela ustawy o spółdzielniach podpisana przez prezydenta

Prezydent podpisał ustawę regulującą kwestie nadużyć w spółdzielniach mieszkaniowych. Dzięki niej przepisy będą dostosowane do wyroków Trybunału Konstytucyjnego a działanie spółdzielni usprawnione. Będą one też mogły uczestniczyć w programie Mieszkanie Plus.

Nowela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wprowadza liczne zmiany, które mają zapobiegać nadużyciom i umożliwić budowę nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich, a przez to realizować założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wprowadzone zostaną ograniczenia podmiotów posiadających status członków do osób, którym przysługuje prawo do lokali a także określone będą zasady rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego.
Ustawa wskazuje, że już we wstępnej umowie spółdzielnia może wskazać lokal z możliwością wykupienia po pewnym czasie. Do tej pory zarządy spółdzielni nie były poinformowane, kiedy spółdzielcy zechcą wykupić mieszkanie.

„Część spółdzielni w swoich statutach wyłączyła możliwość udzielania pełnomocnictw i właśnie wtedy osoby, czy to niepełnosprawne, starsze (…) nie mogły zabierać głosu na spółdzielni” – mówił w Sejmie wiceminister MIB. Teraz, członkowie spółdzielni będą mogli uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia przez pełnomocników – jeden pełnomocnik na jednego członka. Zmieni się też sposób liczenia głosów w obradach walnego zgromadzenia – uchwała będzie podjęta,gdy opowie się za nią liczba członków, biorących udział w głosowaniu, wymagana w ustawie lub statucie.

Według noweli zmienią się też zasady wyliczania wkładu mieszkaniowego w sytuacjach, gdy nie można mieszkania sprzedać. Oprócz tego – ustawa sprecyzuje kwestie rozliczania pieniędzy spółdzielców z przeznaczeniem na remonty, w sytuacji przekształcenia budynku we wspólnotę mieszkaniową.
Inne zmiany to: brak możliwości pełnia funkcji w spółdzielniach mieszkaniowych i jednoczesnego bycia lustratorami, dodatkowe kompetencje dla ministra ds. budownictwa (wystąpienie do spółdzielni o przedstawienie odpowiednich dokumentów na podstawie podejrzenia o naruszenie prawa), powiązanie członkostwa w spółdzielni tylko z posiadaniem w spółdzielni prawa do lokalu, brak możliwości podejmowania przez spółdzielnie decyzji o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu (np. przy zaleganiu z opłatami) i o wygaśnięciu tego prawa dla byłych małżonków jeśli nie zdecydowali oni komu przypadnie lokal.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.