Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Ile nieruchomości w Krajowym Zasobie Nieruchomości

7,7 tys. hektarów gruntów zarządzanych m.in. przez starostów może zostać przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości – pokazała wstępna analiza ministerstwa infrastruktury i budownictwa. Pierwsze mieszkania w programie Mieszkanie Plus na gruntach KZN mają powstać w 2019, ale możliwa jest też wcześniejsza realizacja.

Źródłem finansowania działalności KZN mają być przychody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wchodzące w skład zasobu – podał resort infrastruktury i budownictwa w komentarzu dla PAP. „Wstępna kwerenda zasobów gruntownych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wykazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez starostów lub agencje wykonawcze, znajduje się ok. 7,7 tys. ha gruntów, które mogą zostać wniesione do Krajowego Zasobu Nieruchomości”- informuje MIB. Nie wszystkie przeanalizowane nieruchomości znajdą się jednak w KZN. Przekazane zostaną tam tylko te, wyróżniające się odpowiednimi cechami, np. dobrym dostępem do infrastruktury technicznej czy dobrym położeniem fizjograficznym będą mogły być przekazane pod zabudowę mieszkaniową. Pozostałe posłużą m.in. zasileniu finansowemu KZN.

Gdyby wszystkie nieruchomości zostały przekazane do KZN, działki mogłyby być oddane w użytkowanie wieczyste przy założeniu przeciętnych cen rynkowych, a kwota pierwszej opłaty wyniosłaby 20% ceny, to potencjał KZN wyniósłby ok. 1 mld 900 tys. zł – wynika z obliczeń ministerstwa, jednak dokładne jego obliczenie będzie możliwe dopiero po szczegółowej inwentaryzacji dostępnych nieruchomości Skarbu Państwa.