Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

NEWS | Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego

Rozwój rynku deweloperskiego, planowanie przestrzenne i alternatywne metody inwestowania w nieruchomości to główne tematy piątej konferencji o rynku mieszkaniowym.

Konferencję otworzyła debata „Stwórzmy razem dobre miasto” z udziałem władz miasta, przedstawicieli aktywistów miejskich i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Przedstawiono na niej modele projektowania miast w zachodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem roli gminy w procesie urbanizacji.

W panelu analitycznym zwrócono uwagę na utrzymującą się nadal na bardzo wysokim poziomie sprzedaż mieszkań i zwiększającą się liczbę inwestycji. Jak zawsze zagrożeniem jest nierównowaga popytu i podaży. Zwiększony znacznie popyt na usługi budowlane spowodował wzrosty kosztów wykonawstwa. Przełożyły się one na wzrost cen mieszkań. Szacuje się, że w ciągu ostatnich miesięcy mieszkania na rynku pierwotnym podrożały o około 5 procent. Jaka będzie przyszłość rynku? W dużym stopniu będzie to zależało nie tylko od relacji podaż – popyt, ale także od stóp procentowych i sytuacji makroekonomicznej.

Osobny panel poświęcono przygotowywanym rozwiązaniom legislacyjnym. Zwrócono uwagę na zagrożenia płynące z propozycji wprowadzenia wyłącznie rachunków powierniczych zamkniętych. W praktyce oznacza to, że większość deweloperów całkowite koszty budowy musiałaby finansować z kredytów, a zwrot otrzymywaliby dopiero po całkowitym zakończeniu inwestycji. Wiąże się to ze zwiększeniem wydatków, czyli w konsekwencji prawdopodobnie ze wzrostem cen mieszkań.

W panelu „Nowe kierunki inwestowania” przedstawiono możliwości rozwoju rynku budownictwa senioralnego, rekreacyjno-turystycznego i tworzenie prywatnych akademików.

Konferencję zakończył wykład prof. Ryszarda Tadeusiewicza „Miasta przyszłości”. Zdaniem profesora miasta będą coraz bardziej zielone i zaawansowane technologicznie. Przewiduje on, że powszechne będą inteligentne systemy zarządzania komunikacją, a za kilkanaście lat zamiast metra w obszarach miejskich pojawią się napowietrzne kolejki z wagonikami na kilka osób.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań. Ekspercki miesięcznik Małopolski Przegląd Nieruchomości oraz portal Krakowska Giełda Mieszkań www.kgm.pl byli jednym z patronów wydarzenia.