Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Mieszkanie dla Młodych po kontroli NIK

MdM rusza ponownie. Od 5 sierpnia znów można składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania. Dostępne środki to ok. 67 mln zł. Jak do tej pory wyglądała realizacja programu?

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2016 r. wynika, że nie do końca został spełniony cel programu – większość beneficjentów to nie rodziny, a osoby samotne lub rodziny bezdzietne (72 proc.) lub zarabiające nawet setki tysięcy złotych rocznie. Według NIK wsparcie mieszkaniowe powinno być przeznaczone priorytetowo dla osób o dochodach uniemożliwiających zakup mieszkania, dlatego powinny być wprowadzone odpowiednie progi dochodowe. „Według analiz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w okresie od początku realizacji programu MdM do sierpnia 2015 r. około 25 proc. jego beneficjentów znajdowało się w sytuacji finansowej umożliwiającej zakup mieszkania bez dofinansowania. Według stanu na koniec 2016 r. wskaźnik ten wyniósł natomiast 20 proc”.

Dane NIK wskazują, że od 1 września 2015 wzrosło zainteresowanie programem i jest to spowodowane zmianami umożliwiającymi zakup mieszkania na rynku wtórnym. Przed nimi wykorzystanie środków na MdM było zdecydowanie niższe. Po wprowadzeniu nowych kryteriów, wzrosło z 34,5 proc w 2014 r. i 44,3 proc. od stycznia do sierpnia 2015 roku do 72,8 proc. na koniec 2015 roku i 96,1 proc. w 2016 r. Nowo-dostępne środki mają wystarczyć dla ok. 2,6 tys. osób i według NIK nie ma ryzyka, że pozostaną niewykorzystane. Wnioski będą rejestrowane przez banki od 8 sierpnia do wyczerpania puli. Warunki to: nieukończenie 35. roku życia i nie bycie wcześniej właścicielem mieszkania. Dofinansowanie można otrzymać na zakup z rynku pierwotnego i wtórnego lokalu do 75 m.kw. lub domu jednorodzinnego do 100 m.kw. Dla osób wychowujących co najmniej troje dzieci liczby te wynoszą odpowiednio 85 m.kw. i 110 m.kw.

Izba podaje, że program realizowano według przyjętych założeń, a Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki prawidłowo realizowały swoje zadania. Jak program wpłynął na demografię? „Stosunkowo krótki okres realizacji Programu nie pozwala natomiast na razie na ocenę jego wpływu na powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych”. Po wprowadzonych w 2015 r. zmianach wzrosła jednak liczba beneficjentów z dziećmi (6,1 tys. w sierpniu 2015 r. do 20 tys. we wrześniu 2016 r.).