Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Liczba mieszkańców Krakowa rośnie

Kraków to przyjazne, zachęcające miejsce do zamieszkania. Stolica Małopolski zajęła trzecie miejsce w rankingu salda migracji polskich miast – wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W przeciwieństwie do większości miast w Polsce, Kraków nie ma problemu ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców. Aż 1569 gmin odnotowało w 2016 roku ujemne saldo migracji, czyli różnicę między napływem a odpływem ludności – w Poznaniu -1967 osób, Bydgoszczy -856 osób, Katowicach -852 osób, Łodzi -832osób, Radomiu -813 osób. Miasta o najwyższej liczbie nowych mieszkańców to z kolei: Warszawa (6571 osób), Wrocław (1603 osoby), Kraków (1486) oraz Gdańsk (1244 osoby) i Rzeszów (1125 osób). W Krakowie zdecydowanie więcej osób zatem osiedla się, niż z niego wyjeżdża.

Raport GUS nt. stanu i struktury ludności, w latach 2012-2016 liczba ludności Polski ogólnie zmniejszyła się o około 105 tys. osób. Obecnie na 1 km kw. Powierzchni mieszkają 123 osoby – w miastach ok. 1060, a na terenach wiejskich – 53. Polska znajduje się na 34. miejscu na świecie i 6. w Europie pod względem liczby ludności.