Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Kredyty mieszkaniowe nadal tanie

Stopy procentowe NBP nie zmienią się. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nadal będą one wynosić 1,50 proc. w skali rocznej.
Analitycy bankowi przewidują podwyżkę poziomu stóp procentowych dopiero w I połowie 2018 roku. Tymczasem w skali rocznej stopa referencyjna wynosić będzie 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc. To dobra wiadomość dla spłacających kredyty – raty kredytów nie powinny wzrosnąć. Stopy procentowe przy kredytach hipotecznych wyznacza się na dłuższe okresy więc różnica w ich wartości mogłaby znacznie wpłynąć na ogólny koszt kredytowania. Utrzymanie niskiego poziomu jest zatem pozytywną informacją. Równocześnie jest to nie najlepsza sytuacja dla oszczędzających na lokatach.
Adam Glapiński – przewodniczący RPP i prezes Narodowego Banku Polskiego mówił po kwietniowym posiedzeniu RPP, że najprawdopodobniej nie będzie potrzeby zmieniania stóp procentowych jeszcze w tym roku, a on sam nie widzi przesłanek do takiej zmiany nawet do końca 2018 roku.