Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Koniec użytkowania wieczystego

Właściciele mieszkań wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym mają powody do zadowolenia. Od przyszłego roku zniknie użytkowanie wieczyste i będą mogli cieszyć się pełną własnością.

Taką decyzję podjął wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów akceptując projekt ustawy likwidującej status użytkowania wieczystego. Na początek nowe rozwiązanie ma obowiązywać od pierwszego stycznia przyszłego roku i będzie dotyczyć użytkowników wieczystych gruntów, na których zbudowane są domy lub mieszkania. Zlikwidowany zostanie przepis pozwalający na nowe użytkowanie. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt ustawy całkowicie znoszącej użytkowanie wieczyste wymaga to jednak konsultacji i zgody Unii Europejskiej. Zgodnie w dyrektywami unijnymi wprowadzenie tego typu ustaw może być oceniane jako pomoc publiczna dla firm. Dlatego w pierwszym etapie nowe rozwiązania legislacyjne mają objąć jedynie tereny mieszkaniowe.

Zła wiadomość jest taka, że przekształcenie użytkowania we własność nie będzie darmowe. Opłaty zostaną rozłożone na 20 lat i będą pochodną aktualnych stawek rocznych płaconych za użytkowanie. Przewidziano możliwość jednorazowego uregulowania całości opłat. W tym przypadku gminy, bo to one będą beneficjentami wpłat będą mogły udzielić bonifikaty. Jeśli opłata zostanie wniesiona w pierwszym roku obowiązywania ustawy bonifikata może sięgnąć nawet 60 procent. Z każdym rokiem wysokość udzielonego rabatu będzie malała o 10 procent. Opłaty nakładane przez gminy mają być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami GUS.