Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Koniec dopłat z programu MdM

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o wyczerpaniu puli dopłat do MdM na rok 2016.

W praktyce oznacza to, że od dzisiaj banki nie będą już przyjmowały wniosków o dofinansowanie MdM na ten rok. Możliwe jest jeszcze składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2017 i 2018. Ustawa daje możliwość rezerwacji kwot z przyszłych puli jedynie w wysokości 50% środków przeznaczonych na dany rok. Żeby skorzystać z puli na rok 2017 lub 2018 konieczne jest, by ostatnia transza wpłacana deweloperowi przypadła właśnie w tym okresie. W praktyce oznacza to, że jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania, raczej nie możliwe to będzie w inwestycjach już zakończonych. Prawdopodobnie gwałtownie spadnie też ilość tego typu transakcji na rynku wtórnym. Jeśli na tym rynku chcielibyśmy skorzystać z dopłat na rok 2017 to sprzedający musiałby powstrzymać się z zainkasowaniem od nas części pieniędzy aż do przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu po 2018 roku program MdM nie będzie kontynuowany. W jego miejsce powstaną programy premiujące budownictwo na wynajem oraz budownictwo na wynajem z opcją wykupu.