Artykuły z kategorii

Prawo

Warunki techniczne po zmianach

8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to, z jednym wyjątkiem dotyczącym stanowisk postojowych…

Czytaj więcej

Nowe zasady dopłat

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do najmu. Zgodnie z założeniami, dopłaty będą wypłacane w równej wysokości przez dziewięć lat. Kryteria określić mają rady gmin. Dopłaty będą przysługiwały osobom o określonych dochodach, które nie posiadają innego mieszkania. To kolejna ustawa,…

Czytaj więcej

Wiarygodność dewelopera – czy można ją zweryfikować?

Planując zakup nieruchomości, przyszli nabywcy skupiają się przede wszystkim na walorach poszukiwanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Najczęściej zainteresowani kupnem sprawdzają cechy oferowanej nieruchomości, a dalej jej bezpośrednie otoczenie i inne informacje związane z samym miejscem, w którym zamierzają zamieszkać. Niezależnie od powyższego, przechodząc już…

Czytaj więcej

Wprowadzamy RODO

W związku z wprowadzeniem RODO prosimy Państwa o zapoznanie się polityką prywatności serwisu. Polityka prywatności I Przetwarzanie danych osobowych przez platformę gotowedoodbioru.pl 1. Definicje. • “Administrator” – Administratorem danych osobowych jest firma Krakowska Grupa Multimedialna KGM Sp. z o.o. ul.…

Czytaj więcej

Kolejny etap pracy nad uchwałą krajobrazową w Krakowie

uchwała krajobrazowa

Na przełomie marca i kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt tzw. uchwały krajobrazowej. W ciągu ostatnich miesięcy poddano go gruntownym zmianom, uwzględniając wiele zastrzeżeń mieszkańców i przedsiębiorców. Konsekwencją wejścia w życie nowego prawa lokalnego ma…

Czytaj więcej

Specustawa przyspieszy budownictwo

specustawa

Rząd przygotowuje ustawę, która pozwoli deweloperom na ominięcie wielu ograniczeń proceduralnych. Warunkiem skorzystania z niej będzie jednak utrzymanie wysokich standardów urbanistycznych. Specustawa ma znacznie przyspieszyć proces pozyskiwania pozwoleń na budowę na terenach nieobjętych planem. Dzisiaj w większości polskich miast takie…

Czytaj więcej

Program Mieszkanie Plus

uchwała krajobrazowa

Trwają prace nad rządowym programem Mieszkanie Plus. Według pierwotnych zapowiedzi do początku 2019 roku miały rozpocząć się budowy około 100 tys. nowych lokali. Dziś jednak wiadomo, że prace nad programem przebiegają zbyt wolno, a trudności pojawiają się na już na…

Czytaj więcej

Prawo: Zmiany w ustawie deweloperskiej

uchwała krajobrazowa

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy deweloperskiej, która w założeniach ma wzmocnić nadzór nad inwestycjami i uregulować problem umów rezerwacyjnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) zaproponował nowelizację ustawy deweloperskiej. W założeniu ma ona poprawić bezpieczeństwo zakupu mieszkania. Urząd wstępnie…

Czytaj więcej

Nadchodzi kodeks urbanistyczno-budowlany

gotowe mieszkania prawo

Nabrały tempa prace dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe prawo ma zlikwidować wiele istniejących luk. Projekt zmian już dziś wskazuje, że przygotowane zostało także kilka kontrowersyjnych propozycji. Jedna z najbardziej komentowanych zmian…

Czytaj więcej

Kształtowanie ładu przestrzennego za pomocą dokumentów planistycznych

Właściciele nieruchomości, ale też osoby planujące nabycie danej nieruchomości, zainteresowani są faktycznymi możliwościami wykorzystania danego terenu. Zakres możliwości zagospodarowania nieruchomości określają dokumenty planistyczne. Punktem wyjścia do analizy możliwości zabudowy jest weryfikacja zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla danej…

Czytaj więcej