Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Internetowy meldunek od 2018

Od przyszłego roku będzie można zameldować się przez internet według przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

Nowelizacja utrzymuje obowiązek meldunku, który według obecnie obowiązującej ustawy miał być zniesiony od 1 stycznia 2018 roku – „utrzymanie obowiązku meldunku nie tylko usprawni działanie administracji, ale jest też bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju ze względu na zagrożenie terroryzmem w Europie” – podało MSWiA w komunikacie po posiedzeniu rządu. Od tej pory możliwy będzie jednak meldunek w formie elektronicznej, bez wizyty w urzędzie.

Skąd wynika ten obowiązek? „Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego”. Dzięki uzyskanym danym możliwe jest zatem realizowanie obowiązków administracji publicznej i zabezpieczeń społecznych np. rent, emerytur.

Projekt proponuje też zmiany formularza meldunkowego, które miałyby pozwolić na zameldowanie na pobyt stały, a równocześnie wymeldowanie z pobytu czasowego przy użyciu jednego formularza, jak również na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego.