Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Grunty Skarbu Państwa pod mieszkania

Senat przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, projekt czeka jeszcze tylko na podpis prezydenta. Poprzez ustawę możliwa będzie realizacja programu Mieszkanie Plus.

Dzięki nowo-przyjętej ustawie, ziemie należące do Skarbu Państwa zostaną przekazane pod budowę mieszkań. Grunty, którymi gospodarują Agencja Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego oraz starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będą oddawane do Krajowego Zasobu Nieruchomości, który je zweryfikuje i wykorzysta na cele mieszkaniowe.

Minister Infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk informuje, że w nowych przepisach będzie zapewniona ochrona zarówno dla najemców, jak i dla interesów państwa. „W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście pod razu: program rozpisany jest na lat, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku”. W ciągu 10 lat liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców ma dzięki realizacji programu osiągnąć średnią unijną.