Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Dom jutra? Stworzą go studenci architektury

Studenci zostali zaproszeni do włączenia się w realizację programu Mieszkanie Plus poprzez udział w konkursie architektonicznym.„W ramach konkursu pytamy nie o zmagania z realiami procesu budowlanego, lecz o czystą, idealistyczną wizję jutra. Chcemy, aby plon konkursu stanowił intelektualny impuls dla dalszych działań badawczych i realizacyjnych.” – mówił dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Słyk.

„Aktywne włączenie się uczelni w realizację programu Mieszkanie Plus to ważny impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rynku mieszkaniowym” – tłumaczył Jarosław Gowin przedstawiając założenia konkursu „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”. Mogą w nim brać udział nie tylko osoby studiujące na wydziałach architektury, ale też z innych kierunków. Uczestnikami mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, samodzielnie bądź w zespołach.

Konkurs ma zostać oficjalnie otwarty na początku roku akademickiego. Termin składania prac wyznaczony będzie na początek grudnia, natomiast rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie 2017 i 2018 roku. Tematem przewodnim będzie tworzenie modelowej urbanistyki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej, rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji i zmiany wrażliwości użytkowników mieszkań. Organizatorzy zapowiadają, że w ocenie pod uwagę brana będzie m.in. dostępność cenowa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwej optymalizacji kosztów i wykorzystania nowoczesnych technologii, które zagwarantują wysoką jakość i trwałość mieszkań.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin komentuje „Inicjatywa Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A., realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus, to doskonały przykład synergii pomiędzy światem nauki i biznesu. Stanowi część szerokiego wsparcia dla rodzimego ekosystemu innowacji, start-upów i przedsiębiorczości. Chcemy przenieść polski rynek mieszkaniowy z epoki mieszkań budowanych z użyciem drogich technologii, i w efekcie dostępnych tylko dla najbogatszych – do epoki nowoczesnych technologii, które pozwolą budować wysokiej jakości mieszkania dostępne także dla słabiej uposażonych rodzin”.