Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Deweloperzy dla programu Mieszkanie Plus

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada, że firmy deweloperskie będą budować tanie mieszkania na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus. Choć na razie rząd zamierza na ten cel wydać ok. 5 mld zł, to całkowita pula ma być większa, aby do 2030 roku zniwelować deficyt mieszkań.

Docelowy stosunek mieszkań przypadających na mieszkańców powinien, według średniej unijnej, wynosić 435 mieszkania na 1000 osób. Obecnie jest to 363 mieszkania na 1000 mieszkańców. Aby osiągnąć średnią unijną, należałoby zatem wybudować ok. 2,8 mln lokali (80 tys. mieszkań rocznie przez 12 lat), z czego około 2 mln należałoby do sektora prywatnego, a milion z działań publicznych.

Jak wyglądają postępy w realizacji programu? Podpisano już listy intencyjne z 64 gminami oraz wytypowano kolejne grunty pod zabudowę. Prace ruszyły w Białej Podlaskiej i Jarocinie. O kontrakty na budowę mieszkań starają się głównie małe firmy deweloperskie – dla potentatów rynku nie są one interesujące, gdyż są mało zyskowne, zaś nieduże przedsiębiorstwa zyskują tym sposobem szansę na rozwój.