Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Ciepło z MPEC dla Kazimierza

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje koncepcje zaopatrzenia w ciepło poszczególnych rejonów Krakowa i stopniowo rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Obecnie spółka swoje działania koncentruje przede wszystkim tam, gdzie możliwe jest podłączenia jak największej liczby budynków i zlikwidowania przy tym jak największej liczby dotychczasowych palenisk węglowych, czyli w centrum, na Kazimierzu, w rejonie Bieżanowa i Białego Prądnika. To w tych rejonach, według opracowywanych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków inwentaryzacji palenisk węglowych, pieców jest najwięcej. Przygotowana przez MPEC koncepcja rozbudowy sieci cieplnych na Kazimierzu umożliwi dostawę ciepła i ciepłej wody użytkowej do 532 budynków na terenie objętym ulicami: Augustiańska, Chmielowskiego, Kordeckiego, Bartosza, Joselewicza, Bocheńska, Bonifraterska, Bożego Ciała, Brzozowa, Dajwór, Orzeszkowej, Estery, Gazowa, Halicka, Wietora, Izaaka, Jakuba, Józefa, Dietla, Krakowska, Kupa, Meiselsa, Miodowa, Mostowa, Nowa, Paulińska, Piekarska, Plac Nowy, Plac Wolnica, Podbrzezie, Podgórska, Przemyska, Rzeszowska, Skałeczna, Skawińska, Starowiślna, Szeroka, Św. Katarzyny, Św. Sebastiana, Św. Stanisława, Św. Wawrzyńca, Trynitarska, Warszauera, Węgłowa, Wrzesińska.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 64 65 104, a także na stronie www.mpec.krakow.pl.