Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Bank ziemi dla Narodowego Programu Mieszkaniowego

Krajowy Zasób Nieruchomości powstaje na mocy nowej ustawy przyjętej przez Stały Komitet Rady Ministrów. „Polacy oczekują na dostępne cenowo mieszkania, a ten projekt zbliża nas do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego” – powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

W ramach projektu, Krajowy Zasób Nieruchomości ma gospodarować nieruchomościami skarbu państwa, zwłaszcza tymi przeznaczonymi pod budowę mieszkań, a także nadzorować najem, szczególnie wysokości czynszów, by opłaty ponoszone przez najemców nie przekroczyły wysokości określonej przepisami. Dzięki temu mają zostać zaspokajane potrzeby mieszkaniowe obywateli.

Dochody, które uzyska KZN z gospodarowania nieruchomościami mają sprawiać, że instytucja ta będzie funkcjonować stabilnie i efektywnie – przede wszystkim pod względem zakupu kolejnych nieruchomości dla skarbu państwa, dofinansowania wyposażenia nieruchomości w media oraz wspierania gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.

Za pośrednictwem KZN dokonywany będzie nabór najemców. Zadaniem instytucji będzie też nakładanie kar administracyjnych związanych z naruszeniem wymogów ustawowych w zakresie wysokości czynszu, jak również przekazywanie nieruchomości zamiennej za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu jeśli wywłaszczony zamiast odszkodowania będzie chciał zamiany.