Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Atrakcyjne akcje deweloperów

Analitycy wysoko wyceniają giełdowe spółki deweloperskie dla wielu z nich dając rekomendacje „kupuj”.

Analitycy Vestor DM rekomendują kupowanie akcji Lokum Deweloper i LC Corp. Proponują też akumulację akcji firmy ATAL. Rekomendacja 12 miesięczna została zmieniona z neutralnie na akumuluj i została ustalona na poziomie 43 zł za akcje. Wysokie wyceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie pomimo spadku dynamiki wzrostów sprzedaży z plus 22 proc. rok do roku na poziom plus 3 proc. Analitycy zauważają, że na rynku nadal panuje doskonała koniunktura, a deweloperzy odnotowują bardzo wysoką przedsprzedaż. W prognozach krótko- i średnioterminowych spodziewane jest utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. Dotyczy on zarówno domów, jak i mieszkań. Zdecydowana większość sprzedaży koncentruje się w kilku największych miastach Polski. Liderami na tym rynku są: Warszawa, Kraków i Wrocław.