Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Drożeje wielka płyta

Wielka płyta

Budynki z wielkiej płyty miały służyć około 70 lat. Tymczasem okazuje się, że w ciągu ostatniego roku mieszkania w blokach z wielkiej płyty zdrożały o 10 proc. Technologia budowy z wielkiej płyty była powszechnie stosowana w czasach socjalizmu. Na budowę…

Czytaj więcej

Mieszkanie plus marzenia

mieszkanie plus BGK Nieruchomości

Zakończyło się przyjmowanie projektów w konkursie na prototyp domu jednorodzinnego w programie Mieszkanie Plus. Do konkursu zaproszono uczelnie techniczne i instytuty naukowe. Ideą konkursu jest stworzenie projektów domów jednorodzinnych dostosowanych do rodzin w modelu rodzice plus trójka dzieci. Autorzy powinni…

Czytaj więcej

Kraków miastem ludzi szczęśliwych?

Kraków miastem szczęśliwych mieszkańców?

Zatrzymanie procesu depopulacji i stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców to obecnie jedno z ważniejszych wyzwań, wobec których stoją polskie miasta. Pojęcie miasta przyszłości kojarzy nam się zazwyczaj z nowoczesną architekturą, rozbudowaną siecią usług publicznych podnoszącą komfort mieszkańców czy rozwiązaniami dostępnymi…

Czytaj więcej

Specustawa przyspieszy budownictwo

specustawa

Rząd przygotowuje ustawę, która pozwoli deweloperom na ominięcie wielu ograniczeń proceduralnych. Warunkiem skorzystania z niej będzie jednak utrzymanie wysokich standardów urbanistycznych. Specustawa ma znacznie przyspieszyć proces pozyskiwania pozwoleń na budowę na terenach nieobjętych planem. Dzisiaj w większości polskich miast takie…

Czytaj więcej

Nowe Studium dla Krakowa

Nowe Studium dla Krakowa

Decyzja o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zbiega się z zakończeniem prac nad nową Strategią dla Krakowa, „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Dokumenty Strategii i Studium stanowią najważniejsze dokumenty wyznaczające strategiczne kierunki rozwoju…

Czytaj więcej

Program Mieszkanie Plus

prawo Mieszkanie Plus

Trwają prace nad rządowym programem Mieszkanie Plus. Według pierwotnych zapowiedzi do początku 2019 roku miały rozpocząć się budowy około 100 tys. nowych lokali. Dziś jednak wiadomo, że prace nad programem przebiegają zbyt wolno, a trudności pojawiają się na już na…

Czytaj więcej

Maksymalizacja rentowności najmu

najem gotowe do odbioru

Kupując mieszkanie w celu inwestycyjnym, zależy nam, by inwestycja zwróciła się jak najszybciej. Jak to osiągnąć? Inwestycja w nieruchomości uznawana jest przez Polaków za jedną z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału. Zgodnie z danymi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami z 2016…

Czytaj więcej

Ruch w mieście

Ruch w mieście

Rozwinięty kraj to nie taki, w którym biedni mają samochody, ale taki, gdzie bogaci korzystają z transportu miejskiego – Gustavo Petro Od lat miasta europejskie poszukują odpowiedniego modelu zarządzania transportem. W poszukiwaniach tych nie brak innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystywaniu…

Czytaj więcej

Wiosenny wzrost popytu

Wiosenny wzrost popytu

Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie na giełdach mieszkaniowych zanotowano wzmożony ruch kupujących. Klienci najczęściej poszukują mieszkań dwu- i trzypokojowych. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym trwa i nic nie zapowiada, by ten trend zmienił się w okresie najbliższych miesięcy.…

Czytaj więcej