Deweloper | Akopol

Deweloper | Akopol

Akopol Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Politechniki Krakowskiej, która posiada 100% udziałów. Uczelnia posiada pełną kontrolę nad działalnością Spółki. W skład Rady Nadzorczej oprócz przedstawicieli Politechniki wchodzą także reprezentanci innych uczelni krakowskich, co podkreśla i gwarantuje “środowiskowy” charakter działania Spółki.
www.akopol.com

Osiedle Akademickie Cena od 5.323 zł

Osiedle Akademickie
Gotowe do odbioru

Adres: Stanisława Skarżyńskiego, Kraków, Polska

Rodzaj: Mieszkanie

Powierzchnie: 45,79 - 57 m²