Deweloper | Grupa Nokturn

Deweloper | Grupa Nokturn

Grupa Nokturn powstała na bazie wieloletniego doświadczenia firm z sektora budownictwa mieszkaniowego oraz finansowego. Zespół, łącząc umiejętności nabyte w firmie deweloperskiej, która zrealizowała obiekty mieszkalne i usługowe o łącznej powierzchni ponad 20.000 m2, pracowni projektowej, mogącej pochwalić się zaprojektowaniem obiektów o łącznej powierzchni ok 100.000 m2, oraz inwestora finansowego – spółki KKI Capital, którego bezpośrednim właścicielem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty IPOPEMA, zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oddaje Państwu kompletny i konkurencyjny produkt, jakim jest właśnie Grupa Nokturn.
www.grupanokturn.com.pl