Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

500+ ułatwi udział w programie Mieszkanie Plus

500+ będzie włączone do oceny zdolności czynszowej najemców mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus – powiedział Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Obecnie pieniądze z programu 500+ nie są uwzględniane przy ocenianiu zdolności kredytowej i czynszowej, jednak Stasiak jest zdania, że powinny być brane pod uwagę ponieważ „z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym i oceny zdolności czynszowej, jest to stały i pewny strumień dochodu dla rodziny i jak najbardziej należy go włączać do wyliczeń”. Wiceprezes BGKN zaznaczał też, że „czynsze w mieszkaniach budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus wynikają z kosztów budowy”, a „czynsz musi też zapewnić określoną stopę zwrotu dla banku, który inwestuje w mieszkania”.

Jak mówi Stasiak – BGKN zależy na tym, by średni czynsz wynajmu mieszkania zmieścił się między 10 a 20 zł za mkw. bez kosztów eksploatacji oraz mediów. W przypadku wynajmowania z docelowym wykupem – stawka ma wynosić ok. 20-40 proc. więcej w zależności od okresu wykupu i kosztów finansowania. Duże znaczenie mają koszty gruntu – w mniejszych miejscowościach czynsze będą niższe. Podstawowym kryterium dla gruntów jest jednak dobre skomunikowanie transportem publicznym z centrum, zwłaszcza w dużych miastach.

Obecnie, BGK Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus dysponuje 5 mld złotych, ale docelowo potencjał inwestycyjny ma wynieść nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Do końca 2017 roku, ma być w budowie już ok. 10 tys. mieszkań.